Algemene voorwaarden voor deelnemers

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de consumenten die bij Sensoteam deelnemen aan de (smaak)testen.

Artikel 1. Inleiding

 1. Sensoteam is het team dat namens van Senso Test & Taste, een bedrijf in de branche marktonderzoek, (smaak)testen organiseert waaraan u kunt deelnemen. Deelname kan op locatie of vanuit uw eigen huis. 
 2. Met uw inschrijving bevestigt u deze voorwaarden te hebben gelezen en u te houden aan de opgenomen voorschriften.
 3. Sensoteam behoud zich het recht om onderstaande voorschriften te wijzigen indien nodig.
 4. Indien u niet instemt met bepaalde voorschriften, staat het u vrij om uw deelname te beëindigen.

Artikel 2. Doel van de testen

 1. Sensoteam voert (smaak)testen uit in opdracht van diverse opdrachtgevers uit de voedingsmiddelenindustrie. Het betreft zowel nationale als internationale opdrachtgevers en de producten die getest worden zijn bedoeld voor de Nederlandse markt. Het kan zijn dat deze producten al te koop zijn in uw lokale supermarkt, maar het kan ook zijn dat het nog nieuwe producten en/of concepten zijn die getest worden. Het doel van de testen is het evalueren van verschillende producten, concepten en/of verpakkingen op aspecten die voor dat product, concept of verpakking van toepassing zijn.

Artikel 3. Inschrijven & uitschrijven

 1. Iedereen vanaf 18 jaar die woonachtig is in Nederland mag zich inschrijven tot het panel van Sensoteam. Personen onder de 18 jaar mogen zich inschrijven, maar hebben toestemming nodig van de ouder(s) / verzorgers om producten te mogen testen.
 2. Sensoteam behoud zich het recht om een inschrijving af te wijzen en/of het tijdelijk stopzetten van nieuwe aanmeldingen.
 3. Alle informatie die u opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn.
 4. Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie zal door u zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven.
 5. Ieder lid van het Sensoteam panel heeft het recht om op elk gewenst moment te stoppen met een onderzoek, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Deelname aan testen

 1. Ieder lid van het Sensoteam panel mag zelf kiezen aan welke testen hij/zij wel of niet deelneemt.
 2. Bij deelname aan een test gaat de consument akkoord met de volgende voorwaarden:
 • Alle geteste producten zijn geproduceerd door de opdrachtgever en worden als veilig beschouwd door de opdrachtgever en de producent.
 • Er worden geen nadelen of risico’s verwacht van het testen van de diverse producten.
 • Als u een allergie of intolerantie voor voedingsmiddelen heeft, zwanger bent en/of een dieetbeperking heeft, dan verzoeken wij u om niet deel te nemen aan de (smaak)testen van Sensoteam of dit vooraf te melden bij onze medewerkers.
 • Sensoteam is nimmer aansprakelijk voor enige schade/letsel opgelopen tijdens of naar aanleiding van de uitgevoerde testen.

Artikel 5. Voorschriften (smaak)testen

 1. Om goede testresultaten te kunnen garanderen aan onze opdrachtgevers is het belangrijk dat de producten op een goede en eerlijke manier worden beoordeeld. Daarvoor zijn een aantal basisregels die wij, maar ook u moet naleven.
 2. Als lid van het Sensoteam panel heeft u kennisgenomen van de volgende voorschriften en handelt u als zodanig voorafgaand en tijdens het testen van de producten.
 3. Sensoteam gaat er vanuit dat u geen belemmeringen heeft om producten te testen (e.g. geen voedselallergie en niet zwanger / geen gebruik van medicijnen of een dieet op het moment dat u de producten proeft en beoordeeld).
 4. De testen worden uitgevoerd in opdracht van fabrikanten en supermarkten; deze organisaties geven bij ons aan onder welke doelgroep zij het product willen laten testen. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een specifieke test. Wij vragen uw begrip voor dergelijke situaties.

Artikel 5B: Belangrijke richtlijnen voorafgaand aan de testen:

 1. Gedurende 30 minuten tot 1 uur voor aanvang van de test consumeert u geen producten die uw perceptie van smaak sterk beïnvloeden. Daaronder vallen onder andere de volgende productgroepen:
 • Alcohol, pittige producten, voeding, chocolademelk en andere producten met een lange nasmaak zoals bijvoorbeeld kauwgom, mintjes of verfrissende snoepjes.
 • Voorafgaand aan de test drinkt u geen koffie en zult u niet roken.
 • Gelieve tijdig aanwezig te zijn op onze locatie (minimaal 5 minuten voor aanvang) van de testen zodat we op tijd kunnen starten.
 • Zorg voor een goede hygiene, maar draag geen parfum/deodorant met een hele sterke geur. Dit kan namelijk de geur waardering van de producten beïnvloeden (voor u en uw mede testers). 

Artikel 5C: Belangrijke richtlijnen tijdens de testen

 1. Belangrijk tijdens de testen is dat u totale concentratie heeft op het te testen product en dat u anderen niet stoort bij het uitvoeren van dezelfde taak.
 • Lees de instructies voorafgaand aan de test goed door en lees alle vragen VOORDAT u begint met proeven
 • Proef de producten zo goed mogelijk (meerdere happen) en proef alle elementen van het product om een goed oordeel te kunnen geven.
 • Probeer zo stil/rustig mogelijk te werken en neem de testen (zeer) serieus.
 • Het bereiden en aanbieden van de producten gebeurt volgens nauwkeurig omschreven regels. Dit houdt onder meer in dat alle producten blind (met codes) worden aangeboden op een zo neutraal mogelijke wijze (zonder merk en verpakking). Het is de bedoeling dat u het product in zijn meest natuurlijke vorm beoordeeld. U zult bij de meeste testen niet weten welk merk of product u aan het beoordelen bent en wij mogen dat helaas ook niet vertellen om de beoordeling zo eerlijk mogelijk te houden.  
 • Graag geen overleg met andere panelleden, wij zijn alleen op zoek naar uw persoonlijke mening!
 • Elk geluid kan storend zijn, gelieve daarom uw telefoon op stil te zetten bij aanvang van de test.
 • Geen gebruik van electronische apparaten (telefoon, Mp3-spelers, e.d.) tenzij specifiek gevraagd door het personeel van Sensoteam. Ook het nadrukkelijk verzoek om geen foto of video opname te maken tijdens de test.
 • Het is zeer belangrijk dat u uw smaak tussen ELK product neutraliseert door het drinken van water en/of het eten van een neutrale cracker.
 • Het is in verband met de hygiene regels niet toegestaan om de keuken en/of plaats van bereiding te betreden. Daarnaast staan de nog te beoordelen producten klaar in de keuken en is het niet de bedoeling dat u deze producten (en/of verpakking) ziet anders dan in uw eigen testomgeving.
 • Wij vragen u netjes om te gaan met alle materialen en uw testomgeving.
 • Houd persoonlijke eigendommen in de gaten, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade/diefstal.
 • Ga respectvol om met uw mede panelleden en het materiaal dat u in gebruik heeft (tablets, testproducten, e.d.).
 • Indien u eerder klaar bent, vragen wij u om zo stil/rustig mogelijk te wachten tot de anderen klaar zijn. We vertrekken gezamenlijk weer uit de testruimte als alle deelnemers klaar zijn.
 • Producten mogen niet mee naar huis worden genomen, deze zijn eigendom van onze klant.

Artikel 6. Rechten m.b.t. de testen

 1. Alle rechten met betrekking tot het onderzoek blijven bezit van Sensoteam en het is niet toegestaan om enig onderdeel van deze testen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden of te verstrekken aan derden. Hiertoe behoren onder andere de vragenlijsten, de verstrekte informatie over producten, concepten, merken en verpakkingen en de bezittingen die eigendom zijn van Sensoteam (naam, logo, vormgeving, en dergelijke).
 2. Als er sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van eerder genoemde onderdelen of als er sprake is van fraude bij het invullen van vragenlijsten, wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten en het door hem of haar tegoed van vergoedingen vervallen verklaard.

Artikel 7. Bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen u en Sensoteam is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 8. Privacy

 1. Sensoteam respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden bewaard en behandeld.
 2. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het deelnemen aan onze testen en wij zullen deze niet aan derden verstrekken.
 3. Op verzoek kunnen wij de betreffende gegevens uit onze database verwijderen.

 

Privacy Policy

Uw privacy is voor ons heel belangrijk! Hier leest u gedetailleerd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1.1 Privacy verantwoording

Om deel te nemen aan de testen van Senso Test & Taste, ook bekend onder de naam Sensoteam, vragen wij om uzelf aan te melden als deelnemer. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Daarmee geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken voor het uitnodigen van onze testen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent de privacy kunt u contact leggen met:

Senso Test & Taste, KVK: 88758397

Contactpersoon: Jeffrey Menkehorst (panel@sensoteam.nl)

1.2 Verzamelen van persoonlijke gegevens

Bij het aanmelden als deelnemer vragen wij om de volgende gegeven:

 • Emailadres en wachtwoord
 • Voornaam en Achternaam
 • Geslacht en geboortedatum
 • Adres, postcode, woonplaats en land waarin u woonachtig bent
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Bankrekening nummer en ten name van

1.3 Doeleinden

Wij verzamelen deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het creëren van een account op onze website zodat u een eigen persoonlijke pagina heeft waarmee u afspraken kan maken en kan inzien aan welke testen u eerder heeft deelgenomen.
 • Het versturen van e-mail berichten met informatie over onze testen op locatie en/of thuis.
 • Het versturen van e-mail berichten met daarin bevestigingen of herinneringen van de afspraken die u heeft gemaakt
 • Het verzenden van producten naar uw huisadres om te kunnen testen en beoordelen (indien u zich daarvoor heeft aangemeld)
 • Het verzenden van whatsapp berichten (indien wij u niet per e-mail kunnen bereiken en urgente informatie moeten toesturen omtrent uw afspraak (bijvoorbeeld een last-minute annulering vanuit onze kant).
 • Het uitvoeren van betalingen op basis van onze testen op het door u doorgegeven bankrekening nummer.

Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vernoemd. Uw persoonlijke gegevens worden ook niet internationaal gedeeld.

1.4 Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij maken gebruik van externe software voor het inplannen van afspraken (onlineafspraken.nl) en het versturen van emailberichten (brevo.com). Door uzelf aan te melden via onze website worden uw gegevens opgeslagen in onze eigen database (website) én in de database van onze accounts op deze externe software.

Alle software die wij gebruiken bevatten gecertificeerde beveiligde verbindingen. Er zijn daarnaast verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend door ons kunnen worden gebruikt. Uw gegevens worden dus nooit gebruikt door andere partijen.

1.5 Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard via onze website. U kunt zelf uw gegevens verwijderen uit ons systeem via uw persoonlijke pagina.

1.6 Delen met derden

Uw gegevens worden NOOIT zonder toestemming verstrekt aan andere partijen.

1.7 Recht op inzage, wijziging en verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Het inzien en wijzigen van uw persoonlijke gegevens kan eenvoudig door op onze website in te loggen. Daar vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en kunt u deze zelf wijzigen.

Bij uw persoonlijke heeft u de optie om uw account en gegevens permanent te verwijderen. 

Meer weten over Senso?

Laat je gegevens achter of neem zelf contact met ons op.

×

Vragen?

Senso helpt je graag verder.

× Whatsapp met Senso