Hoe kan Senso helpen?

Senso is een specialist op het gebied van product- en smaaktesten. Met ruim 10 jaar ervaring, unieke methoden en eigen faciliteiten verzamelen we waardevolle inzichten over producten en consumenten. Daarmee helpen we om succesvol nieuwe producten te ontwikkelen en om bestaande producten te optimaliseren.

Ideeën verzamelen

Verzamelen van marktinzichten en ideeën voor nieuwe producten en merken.

Product ontwikkeling

Voorkeuren achterhalen om nieuwe concepten te optimaliseren.

Concept validatie

Laatste check en ondersteuning bij de lancering van nieuwe producten.

Introducties

Stimuleren van groei en het verzamelen van ervaringen.

Benchmarken

Behouden en verbeteren van de huidige marktpositie via periodieke kwaliteitscontrole.

Product optimalisatie

Optimaliseren en herformuleren van bestaande producten.

Inzichten voor nieuwe ideeën

Van en over jouw doelgroep

Vergroot de kans op een succesvolle introductie door de doelgroep actief te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe concepten. Senso verzamelt data over de doelgroep en hun behoeften en signaleert kansen voor nieuwe producten en smaken.

Op basis van bestaande producten in de markt gaan we in gesprek met consumenten om te bepalen hoe zij naar de markt kijken. Vervolgens vragen we hen om de producten in categorieën op te delen en aan te geven waarom ze een product wel of niet aantrekkelijk vinden. 

 • Wie is de doelgroep?
 • Wat kenmerkt de doelgroep en zijn er subgroepen?
 • Welke producten gebruiken ze?
 • Waarom kiezen ze voor deze producten?
 • Welke associaties hebben ze bij de bestaande producten?
 • Waar liggen kansen voor een nieuw product?
 • En wat verwachten ze van een nieuw product?

 

Het resultaat is een kaart met bestaande producten en mogelijke kansen voor nieuwe producten en smaken en waardevolle inzichten van en over jouw doelgroep. 

 

Ervaren partner bij product ontwikkeling

Voorkeuren achterhalen bij nieuwe concepten

Een goed concept begint vaak met verschillende ideeën en prototypen, maar welke is het meest geschikt voor de markt?

Senso helpt bij de ontwikkeling van nieuwe concepten door voorkeuren te achterhalen en inzicht te verschaffen in de concepten met de meeste potentie. Concepten kunnen online worden beoordeeld (op basis van een digitale afbeelding) of op locatie (fysieke verpakking of op smaak).

Een aantal vragen die we in deze fase kunnen beantwoorden: 

 • Wat vindt de doelgroep van het concept?
 • Welke concept elementen zijn goed / minder goed?
 • Welke van de ontwikkelde prototypen heeft de voorkeur?
 • Welke verpakking is het meest geschikt?
 • Waar verwachten ze het product in de winkel?
 • Hoe gaan ze het product gebruiken?

Het resultaat is een duidelijk plan van aanpak om het meest ideale concept te ontwikkelen, dat klaar is voor de markt.  

Concepten valideren

Laatste check én zekerheid voor introductie

Als het definitieve concept gekozen is en ontwikkeld, dan is het goed om een laatste check te doen op alle elementen. Dit doen we met een concept acceptatie test

Bij een concept acceptatie test worden alle elementen van het product beoordeeld op kwaliteit en samenhang:

 • Concept idee
 • Verpakking en inhoud
 • Communicatie op de verpakking
 • Prijs
 • Kwaliteit en smaak
 • Samenhang tussen de verpakking, het merk en het product

Door deze elementen samen te testen zien we of het concept als geheel klaar is voor de introductie. Dit geeft vertrouwen en vergroot de kans op een succesvolle introductie. 

 

En ná de introductie?

Dan blijven we ervaringen verzamelen!

Verkoopcijfers zijn een goede weergave van het succes van een product, maar het is soms lastig te begrijpen waarom een product wel of geen succes is. Daarom is het goed om ook ná introductie de consument te vragen om hun ervaringen te delen.

Dit kunnen we bijvoorbeeld doen via de Benchmark Monitor of een introductie test. Hierbij laten we consumenten het product kopen en stellen we vragen over het product en de aankoop. Met 200+ variabelen bieden we altijd een concreet inzicht waarom een product wel of geen succes is.

De benchmark monitor geeft inzicht in:

 • Product bekendheid
 • Concept relevantie en aantrekkelijkheid
 • Verpakking en inhoud
 • Winkelpresentatie
 • Product kwaliteit en smaak
 • Merk attitude
 • Prijs evaluatie

Met overzichtelijke kleuren, grafieken en icoontjes zie je direct waar jouw product het verschil maakt en nog kan worden verbeterd. Zo kan je ook ná de introductie nog bijsturen om de beleving van consumenten te verbeteren. 

Benchmarken met concurrenten

Jouw product vs. referenten uit de markt.

Met de benchmark monitor vergelijken we scores van jouw product met referenten uit de markt. Dat doen we overigens ook met onze product- en smaaktesten.

Door onderzoek te doen naar referenten uit de markt, kunnen we de verschillen tussen producten opsporen en verklaren waarom jouw product wel of geen succes is.

Benchmarken biedt direct inzicht in de sterke en zwakke punten van jouw product en is daarom een goede kwaliteitscontrole voor bestaande producten.

Optimaliseren en herformuleren!

Voor de perfecte beleving van jouw product

Vanuit het perspectief van dalende verkopen, kwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kosten besparingen of innovatie. Wat de reden ook is, soms is het gewoon nodig om recepturen en producten te wijzigen. 

In dat geval is het belangrijk om consumenten (en huidige gebruikers) te betrekken bij dit proces. Je wilt namelijk niet dat huidige gebruikers ontevreden worden en afhaken omdat je het recept of de verpakking hebt gewijzigd. 

Senso heeft veel ervaring met het testen van receptuur en product wijzigingen en kan daarom input geven in de juiste methodiek. 

 

Voorstel nodig?

Ons voorstel voor jouw project ontvang je binnen één werkdag in je mailbox.

×

Vragen?

Senso helpt je graag verder.

× Whatsapp met Senso